Kezdőlap
https://kozpontifutesszerelotanfolyam.hu/

Részlet a Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiből

 
1.     AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 
 A szakképesítés azonosító száma: 34 582 09
 
Szakképesítés megnevezése: Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő
 

 
2. EGYÉB ADATOK
 
A képzés megkezdésének feltételei:

 
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
 
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
 

3. PÁLYATÜKÖR
 
A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
 
  A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítésselbetölthető munkakör(ök)
3.1.2. 7521 Vezeték-és csőhálózat- szerelő Csőfűtőtest szerelő
3.1.3. Csőszerelő
3.1.4. Csővezeték-építő
3.1.5. Csővezeték-kitűző
3.1.6. Csővezeték-szerelő
3.1.7. Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő
3.1.8. Fűtés-, víz- és szennyvíz-szerelő
3.1.9. Fűtésszerelő
3.1.10. Gáz- és olajvezeték karbantartó
3.1.11. Gázfogyasztó berendezés-és csőhálózat-szerelő
3.1.12. Gázvezeték építő
3.1.13. Gázvezeték- és -készülék-szerelő
3.1.14. Gázvezeték szerelő
3.1.15. Gázszerelő
3.1.16. Hálózati gázszerelő
3.1.17. Karbantartó, csőszerelő
3.1.18. Központifűtés- és csőhálózat-szerelő
3.1.19. Nyomócsővezeték-építő
3.1.20. Víz- és gázvezeték szerelő
3.1.21. Víz-gáz és központi fűtésszerelő
3.1.22. Vízvezeték- és központifűtés-szerelő
 
 
 
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Központifűtési rendszert, gázellátórendszert épít, karbantart. Hőtermelő-berendezést, gázberendezést beszerel.
 
A szakképesítés rendelkező képes:
-       biztosítani a folyamatos és biztonságos munkavégzéshez szükséges feltételeket
-       kiépíteni a csőhálózatot, biztosítani a beüzemelés feltételeit
-       felújítási, javítási, karbantartási, időszakos ellenőrzési munkát végezni
-       munkájával kapcsolatos adminisztráció tevékenységet végezni
-       tanulmányozni és értelmezni a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiára vonatkozó dokumentációt
-       szerelési vázlatot készíteni
-       költségbecslést készíteni
-       kapcsolatot tartani az ügyfelekkel
 
 
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
 
  A B
4.1. A szakképesítésszakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10209-12 Épületgépészeti csővezeték-szerelés
4.4. 10211-12 Épületgépészeti rendszerismeret
4.5. 10214-12 Épületgépészeti munkabiztonsági és környezetvédelemi feladatok
4.6. 10215-12 Fűtésrendszer-szerelő feladatok
4.7. 10216-12 Gázvezeték- és rendszerszerelő feladatok
4.8. 11497-12 Foglalkoztatás I.
4.9. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.10. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
 
 
 
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
 
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
 
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az  előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
 
A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
 
  A B C
5.2.1. A szakképesítésszakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10209-12 Épületgépészeti csővezeték-szerelés gyakorlati
5.2.4. 10211-12 Épületgépészeti rendszerismeret írásbeli
5.2.5. 10214-12 Épületgépészeti munkabiztonsági és környezetvédelemi feladatok gyakorlati, szóbeli
5.2.6. 10215-12 Fűtésrendszer-szerelő feladatok gyakorlati, írásbeli
5.2.7. 10216-12 Gázvezeték- és rendszerszerelő feladatok gyakorlati, írásbeli
5.2.8. 11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli
5.2.9. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.10. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli
 
 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
 
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
 
Gyakorlati vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Épületgépészeti csővezeték-szerelési feladat
 
A) A vizsgafeladat ismertetése:
A dokumentáció alapján:
Előkészíti a szerelési feladatot
Kiválasztja a megfelelő cső- és anyag minőséget
Darabolja, megmunkálja az alapanyagokat
Összeállítja a szerelési feladatot képező csővezetéket
Tartószerkezet et készít, alkalmaz, rögzít
Hegesztett-, forrasztott-, préskötést és egyéb különféle kötésmódokat készít
Ellenőrzi a csőkötések tömörségét
Hő- és korrózióvédő szigetelést készít
Szakáganként vízellátás-csatornázásban, gázellátásban, központi fűtés, hűtés, lég- és klímatechnikában a rendszereket, rendszerelemeket, és a készülékek szerelési beépítési előírásait alkalmazza és értelmezi azokat
 
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
 
B) A vizsgafeladat megnevezése: Fűtésrendszer-szerelő, valamint gázvezeték és rendszerszerelő feladatok
 
A vizsgafeladat ismertetése:
A dokumentáció alapján:
Központifűtés gázkészülék berendezési-tárgy szerelési feladatok elvégzése
Csatlakozási helyeket, kiállásokat épít ki
Vezeték kiépítését végzi, felszerel
Rögzíti és szigeteli a vezetékeket
Ellenőrzi a csőkötések tömörségét
 
A vizsgafeladat időtartama: 240 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 50%
 
 
Központi írásbeli vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: –
 
A vizsgafeladat ismertetése:  –
 
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
 
 
Szóbeli vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Fűtésrendszer-, gázvezeték és rendszerszerelő feladatok
 
A vizsgafeladat ismertetése:
Központi fűtési rendszerek működésének, üzemeltetésének ismertetése
Hőtermelő berendezések, készülékek, működésének, üzemeltetésének ismertetése
Központifűtés és gázhálózat dokumentáció értelmezése, a munkafolyamatok megtervezése
Szerelési vázlat készítése, ismertetése
 
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
 
 

A hatályos, teljes szakmai és vizsgakövetelmények a www.nive.hu oldalon találhatók.


Részlet a Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiből.